Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej zaprasza wszystkich mieszkańców, a szczególnie osoby korzystające z pomocy w formie paczki żywnościowej na warsztaty organizowane przez Bank Żywności w Trójmieście, które odbędą się 05.02.2019r. w świetlicy wiejskiej w MAŁOSZYCACH I LEŚNICACH w godz. 9.00-11.00, 11.00-13.00.

Informujemy, że osoby uprawnione do odbioru paczki żywnościowej, biorące udział w warsztatach, mają możliwość odbioru paczki w pierwszej kolejności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 07.02.2019 r. będzie wydawana paczka żywnościowa w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 21.02.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 16.01.2019 r. będzie wydawana paczka żywnościowa w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1056 zł.