Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina, iż do dnia 27 kwietnia br. osoby pobierające stypendia szkolne zobowiązane są do dostarczenia:

 

1. zaświadczenia o dochodzie netto za miesiące styczeń, luty i marzec 2018 roku.;

2. faktur potwierdzających zakup artykułów szkolnych, odzieży sportowej oraz obuwia szkolnego;

3. informacji o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej oraz materialnej mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ INFORMUJE, ŻE OD DNIA 20.MARCA BR. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĘBŁOWIE NOWOWIEJSKIM BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ.

 GODZINY WYDAWANIA: 8.00-14.00

 PRZERWA: OD 10.30 DO 11.00

 PACZKA ŻYWNOŚCIOWA ZAWIERAĆ BĘDZIE:

GROSZEK Z MARCHEWKĄ,

FASOLĘ BIAŁĄ,

MAKARON JAJECZNY,

KASZĘ GRYCZANĄ,
 MLEKO UHT,

SER ŻÓŁTY PODPUSZCZKOWY,

SZYNKĘ DROBIOWĄ,

SZYNKĘ WIEPRZOWĄ,

FILET Z MAKRELI W OLEJU,

GULASZ WIEPRZOWY.

 DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 1028,00 ZŁ.

 DOCHÓD NA OSOBĘ SAMOTNIE GOSPODARUJĄCĄ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ
 1268,00 ZŁ.

 OSOBY, KTÓRE CHCĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ PO RAZ PIERWSZY PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CELU WERYFIKACJI
 DOCHODU.

 PACZKA ŻYWNOŚCIOWA WYDAWANA BĘDZIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 22.03.2018 r.

W dniu 22.03.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 22.02.2018 r.

W dniu 22.02.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.