Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej - Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, iż wypłaty świadczenia DOBRY START, będą realizowane w następujących terminach:

- 31 lipiec 2018 r.

- 31 sierpień 2018 r.

- 28 wrzesień 2018 r.

- 31 październik 2018 r.

- 30 listopad 2018 r.

- 18 grudzień 2018 r.

- 31 styczeń 2019 r.

 

Wnioski złożone do 10 – tego dnia każdego miesiąca – realizacja wypłaty w tym samym miesiącu.

 

Wnioski złożone po 10 – tym dniu miesiąca – realizacja wypłaty w kolejnym miesiącu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje mieszkańców Gminy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

  • Świadczenie wychowawcze (500+),
  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • „Dobry Start” ( 300+)

Przyjmowane będą w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 roku, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od1 lipca 2018 roku.
Formularze wniosków na w/w świadczenia będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypominamy, iż aktualny adres Ośrodka to: ul. Lęborska 20, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska

Wnioski o w/w świadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20 - (Budynek GOK)
w godzinach od 7.30 – 14.00.

KAŻDY WNIOSKODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY
DO OSOBISTEGO ODBIORU DECYZJI
przyznających świadczenia
bez względu na sposób złożenia wniosku
(osobisty/elektroniczny)

Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 25.06.2018 r.

W dniu 25.06.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.