Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej prosi osoby spełniające warunki do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych  z Banku Żywności o złożenie skierowania u pracownika socjalnego rejonu.

Przewidywany termin pierwszej dostawy – luty 2020r

Według wytycznych Podprogramu 2019 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.

 

Osoby zgłaszające się w celu dokonania weryfikacji proszone są o przedstawienie dochodu netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia skierowania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 23.01.2020 r.

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przyjmują interesantów do godziny 12:00.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przyjmują interesantów do godziny 12:00.