UWAGA !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje o zmianie adresu poczty e-mail

z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelką korespondencję w formie elektronicznej prosimy kierować od 24.06.2019 r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadczenie dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Uwaga – 300 zł nie będzie przysługiwać:

  • na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu,
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • gdy dziecko uczęszcza do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych.

Wniosek online już od 1 lipca!

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia również drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek przyjmowany będzie w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20 - ( Budynek GOK). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Wnioski złożone w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. – realizacja wypłaty w/w świadczeń: wrzesień 2018 r.

Wnioski złożone w okresie od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. – realizacja wypłat w/w świadczenia: w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje mieszkańców Gminy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2019/2020:

  • Świadczenie wychowawcze (500+),
  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • "Dobry Start" (300+)

Przyjmowane będą w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 roku, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 roku.

Wnioski o w/w świadczenia należy składać w :
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Lęborskiej, ul. Lęborska 20 - (Budynek GOK)
Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 - 14.00

KAŻDY WNIOSKODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO ODBIORU DECYZJI przyznających świadczenia,bez względu na sposób złożenia wniosku (osobisty/elektroniczny).

Przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz dobry start odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach:

 od 07:00 do 14:00

 

Przerwa w przyjmowaniu wniosków w godzinach:

  • 10.15 – 10:30
  • 12:30 – 12:45