Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 25.09.2018 r.

 

W dniu 25.09.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.

 

REALIZACJA PROGRAMU 300+ -28.09.2018 R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 24.08.2018 r.

 

W dniu 24.08.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 24.08.2018 r.

 

W dniu 24.08.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.

 

Przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny oraz dobry start odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 07:00 do 14:00.