Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina rodzicom o składaniu wniosków na dożywianie dzieci w szkole na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że dnia 28.11.2019 r. nastąpi wypłata stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 

Do dnia wypłaty należy rozliczyć się z faktur, rachunków oraz odebrać decyzje.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 25.11.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 24.10.2019 r.