Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia  11 lutego 2020r. będzie wydawana paczka żywnościowa  w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

Osoby, które nie złożyły skierowania, a kwalifikują się do tej formy pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym rejonu.

Według wytycznych Podprogramu 2019 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 25.02.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

 

Załączniki:

docNabór_kandydatów_na_rodziny_wspierające.doc84 KB20/01/2020, 14:32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej prosi osoby spełniające warunki do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych  z Banku Żywności o złożenie skierowania u pracownika socjalnego rejonu.

Przewidywany termin pierwszej dostawy – luty 2020r

Według wytycznych Podprogramu 2019 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.

 

Osoby zgłaszające się w celu dokonania weryfikacji proszone są o przedstawienie dochodu netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia skierowania.