Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 09.04.2019 r. będzie wydawana paczka żywnościowa w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, przypomina o obowiązku dostarczenia do dnia 26 kwietnia 2019 r. zaświadczenia o dochodach NETTO za miesiące styczeń, luty i marzec 2019 r. oraz informacji czy uległa/nie uległa zmianie Państwa sytuacja materialna, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego na podstawie wcześniej wydanej decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. należy również dostarczyć rachunki, faktury potwierdzające zakup art. szkolnych i odzieży sportowej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 05.03.2019 r. będzie wydawana paczka żywnościowa w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1056 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 21.03.2019 r.