Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 25.05.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że dnia 23 kwietnia 2020 r. będzie wydawana paczka żywnościowa dla mieszkańców Kębłowa Nowowiejskiego oraz Łowcza w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W GODZINACH 8.30-13.00

Uprzejmie prosimy o zachowanie dwu metrowych odległości od siebie oraz o używanie maseczek i rękawiczek!

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwiam.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.