Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje mieszkańców Gminy, iż:

Od 1 lipca 2020 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

  • Świadczenie dobry start (300+),
  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 trwający od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– systemów teleinformatycznych banków
– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
– platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

W związku ze stanem pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego,  apelujemy o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w GOPS.

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie dobry start będzie można składać również bezpośrednio w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej  od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizowane zostaną w dniu 23.07.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że żywność będzie wydawana wg wcześniej wyznaczonego harmonogramu w MAGAZYNIE PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ UL. MŁYNARSKA 11.

Uprzejmie prosimy o konieczności przestrzegania dwu metrowych odległości od siebie oraz o używanie maseczek i rękawiczek.

Paczki żywnościowe wydawane będą w magazynie GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Młynarska 11

 

01.07.2020.

BĄSEWICE                      10.00-10.15

TAWĘCINO                       10.15-10.30

PRZERWA 10.30-11.00

REKOWO,

KARLIKOWO                    11.00-11.15

ROZGORZE                      11.15-11.30

JANOWICE                       11.30-11.50

JANOWICZKI                    11.50-12.10

NIEBĘDZINO                    12.10-12.30

REDKOWICE                    12.30-12.50

CHOCIELEWKO               12.50-13.30

ŻELAZKOWO                   13.30-14.00

 

02.07.2020.

MOSTY                              8.00-8.30

LUBOWIDZ                        8.30-8.50

WILKOWO                         8.50-9.10

OBLIWICE                         9.10-9.30

LĘDZIECHOWO                 9.30-9.50

ŁEBIEŃ                             9.50-10.30

       PRZERWA    10.30-11.00

GARCZEGORZE,

JANISŁAWIEC                 11.00-11.20

POGORSZEWO               11.20-11.40

KRĘPA KASZUBSKA,

DARŻKOWO                    11.40-12.20

KĘBŁOWO,

ŁOWCZE                          12.20-13.00

NOWA WIEŚ LĘB.           13.00-13.40

CZARNÓWKO,

KANIN                              13.40-14.00

 

03.07.2020

RYBKI,

DZIAŁKI                            8.00-8.20

MAŁOSZYCE                    8.20-8.40

DZIECHLINO                     8.40-9.00

LASKA                              9.00-9.20

DARŻEWO                        9.20-9.40

POGORZELICE                9.40-10.00

LESNICE                         10.00-10.30