Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizowane zostaną w dniu 24.09.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że dostępne są wnioski na stypendium szkolne.

Przypominamy iż termin składania wniosków od 1-15 września 2020r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina rodzicom o składaniu wniosków na dożywianie dzieci w szkole na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Bezzwłocznie należy zgłaszać wszelkie zmiany mające wpływ na prawo do pobierania świadczeń. Niezgłoszenie zmian w terminie może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.