GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 12. października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

 

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 

Przerwa od 10.30 do 11.00.

Paczka żywnościowa zawierać będzie: makaron, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, ryż biały, kaszę gryczaną, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, cukier biały i olej.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu.

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.

 

Informujemy, iż wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz 500+ nastąpi w dniu 25.09.2017 r.

 

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek celowy programu rządowego oraz specjalny zasiłek celowy) realizowana będzie również w dniu 25.09.2017 r.

 

 

Dnia 04.09.2017 r. (poniedziałek) pracownicy działów:

  • Świadczeń rodzinnych
  • Świadczeń wychowawczych („500+”)
  • Funduszu alimentacyjnego

biorą udział w szkoleniu dot. nowelizacji ustawy świadczeń rodzinnych.

 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 11.08.2017r. rozpoczną się działania w ramach Projektu Socjalnego pt. „ABC Świadomego Seniora”