GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 05 grudnia 2017 r.  w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

 

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 

Przerwa od 10.30 do 11.00.

 

Paczka żywnościowa zawierać będzie:

groszek z marchewką,

fasolę białą,

koncentrat pomidorowy,

powidła śliwkowe,

makaron jajeczny,

mleko UHT,

szynkę drobiową,

pasztet wieprzowy,

filet z makreli w oleju,

olej rzepakowy.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu. 

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.

 

DRUGA TURA WYPŁAT ZASIŁKÓW RODZINNYCH NASTĄPI W DNIU 30.11.2017 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 27.11.2017 r.

 

W dniu 27.11.2017 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.

 

 

GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 12. października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

 

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 

Przerwa od 10.30 do 11.00.

Paczka żywnościowa zawierać będzie: makaron, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, ryż biały, kaszę gryczaną, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, cukier biały i olej.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu.

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.