Wnioski można składać w terminie 01-15.IX. 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł.

 

Wnioski   można pobierać  od 27 sierpnia 2018r w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina rodzicom o składaniu wniosków na dożywianie dzieci w szkole do dnia 14.08.2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 24.07.2018 r.

W dniu 24.07.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.