Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 + ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizowane zostaną w dniu 22.01.2021 r.