OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 7 stycznia 2021 roku

        Od dnia 11 stycznia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Interesanci korzystający z obsługi osobistej w pomieszczeniach urzędu zobowiązani są do współpracy z pracownikiem, który kieruje do poszczególnych biur instytucji.

Interesanci są zobowiązani do:

  • zakrywania nosa i ust zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy
  • noszenia jednorazowych rękawiczek
  • obowiązkowej dezynfekcji rąk
  • zachowania 2 m odległości od obsługującego pracownika oraz innych osób
  • bezdotykowego pomiaru temperatury (w przypadku, gdy istnieje podejrzenie choroby.

W urzędzie obsługiwanych osobiście interesantów może być łącznie 4 osoby. W jednym pomieszczeniu może być obsługiwana tylko 1 osoba.

Uprasza się Państwa do wcześniejszego uzgodnienia terminu przybycia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej drogą telefoniczną lub mailową. Każda osoba korzysta, o ile jest to możliwe, z własnego długopisu.

Dział Świadczeń Rodzinnych i dział Świadczeń Wychowawczych informuje i zachęca do składania wniosków:

  • elektronicznie poprzez portal Empatia empatia.mpips.gov.pl
  • w formie tradycyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając wypełnione formularze wraz z kompletem dokumentów na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Młynarska 11, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Istnieje również możliwość wrzucenia korespondencji do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Ośrodka.

Formularze wniosków do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.gopsnwl.pl w zakładce druki i formularze lub osobiście w ośrodku.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, natomiast wniosek o kartę dużej rodziny w dowolnym terminie.

W związku z faktem, iż każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, w celu ustalenia jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosków, prosimy o kontakt telefoniczny 59 8612 474 z pracownikami poszczególnych działów.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo należy ograniczać wizyty w urzędzie i w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Kowalczyk