Nieodpłatna pomoc prawna na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska jest świadczona według poniższego harmonogramu pracy:

  • radca prawny Artem Baranowski - w każdy czwartek i piątek od 08:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej pok. nr 12.