Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina rodzicom o składaniu wniosków na dożywianie dzieci w szkole na okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.