Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń z pomocy społecznej zrealizowane zostaną w dniu 25.08.2020 r.