W związku z prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Interdyscyplinarny udostępnia poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ .Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko. Poradnik jest do pobrania na stronie internetowej BRPO https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-w-epidemii.