UWAGA !!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej  przypomina o obowiązku dostarczenia do dnia 27 kwietnia 2020 r.  następujących dokumentów:

- zaświadczenia o dochodach NETTO za miesiące styczeń, luty i marzec 2020 r.

- informacji o uzyskaniu dochodu z pracy dorywczej za miesiące styczeń, luty, marzec 2020 r.,

- informacji o świadczeniach pobieranych z GOPS i innych źródeł (np. alimenty).

Ponadto prosi się o dostarczenie do dnia 27 kwietnia 2020 r. faktur i rachunków  potwierdzających zakup art. szkolnych i odzieży sportowej.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub w formie papierowej (za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku GOPS).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu:

+ 48 59 861 24 74