Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej uprzejmie informuje, iż II tura wypłat świadczeń rodzinnych wniosków złożonych do 31.08.2019 r. nastąpi w dniu 29.11.2019 r.