Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina rodzicom o składaniu wniosków na dożywianie dzieci w szkole na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.