INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że dnia 28.11.2019 r. nastąpi wypłata stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.

 

Do dnia wypłaty należy rozliczyć się z faktur, rachunków oraz odebrać decyzje.