Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje mieszkańców Gminy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2019/2020:

  • Świadczenie wychowawcze (500+),
  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • "Dobry Start" (300+)

Przyjmowane będą w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 roku, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 roku.

Wnioski o w/w świadczenia należy składać w :
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Lęborskiej, ul. Lęborska 20 - (Budynek GOK)
Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 - 14.00

KAŻDY WNIOSKODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OSOBISTEGO ODBIORU DECYZJI przyznających świadczenia,bez względu na sposób złożenia wniosku (osobisty/elektroniczny).