Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, przypomina o obowiązku dostarczenia do dnia 26 kwietnia 2019 r. zaświadczenia o dochodach NETTO za miesiące styczeń, luty i marzec 2019 r. oraz informacji czy uległa/nie uległa zmianie Państwa sytuacja materialna, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego na podstawie wcześniej wydanej decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. należy również dostarczyć rachunki, faktury potwierdzające zakup art. szkolnych i odzieży sportowej.