Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej zaprasza wszystkich mieszkańców, a szczególnie osoby korzystające z pomocy w formie paczki żywnościowej na warsztaty organizowane przez Bank Żywności w Trójmieście, które odbędą się 05.02.2019r. w świetlicy wiejskiej w MAŁOSZYCACH I LEŚNICACH w godz. 9.00-11.00, 11.00-13.00.

Informujemy, że osoby uprawnione do odbioru paczki żywnościowej, biorące udział w warsztatach, mają możliwość odbioru paczki w pierwszej kolejności.