Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że osoby biorące czynny udział w warsztatach organizowanych przez Bank Żywności w Trójmieście

mają możliwość odbioru paczki żywnościowej w pierwszej kolejności.