Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia  4 grudnia 2018r. będzie wydawana paczka żywnościowa w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim.

 

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

 

  - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.