Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, przypomina o obowiązku dostarczenia brakujących faktur oraz odbioru decyzji do dnia 26.11.2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż wypłata stypendium szkolnego nastąpi w dniu 30.11.2018 r.