Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że wypłaty zasiłków stałych za miesiąc XI/2018 nastąpią dnia 26.11.2018 r.

Pozostałe wypłaty świadczeń z pomocy społecznej nastąpią dnia 30.11.2018 r.