Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+ będzie realizowana w miesiącu listopadzie 2018 r. w terminach:

1. 26.11.2018 r.

2. 30.11.2018 r.

 

Realizacja wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi w dniu 30.11.2018 r.