Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 25.09.2018 r.

 

W dniu 25.09.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.

 

REALIZACJA PROGRAMU 300+ -28.09.2018 R.