Wnioski można składać w terminie 01-15.IX. 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł.

 

Wnioski   można pobierać  od 27 sierpnia 2018r w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.