Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej - Dział Świadczeń Wychowawczych informuje, iż wypłaty świadczenia DOBRY START, będą realizowane w następujących terminach:

- 31 lipiec 2018 r.

- 31 sierpień 2018 r.

- 28 wrzesień 2018 r.

- 31 październik 2018 r.

- 30 listopad 2018 r.

- 18 grudzień 2018 r.

- 31 styczeń 2019 r.

 

Wnioski złożone do 10 – tego dnia każdego miesiąca – realizacja wypłaty w tym samym miesiącu.

 

Wnioski złożone po 10 – tym dniu miesiąca – realizacja wypłaty w kolejnym miesiącu.