Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje mieszkańców Gminy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

  • Świadczenie wychowawcze (500+),
  • Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Fundusz alimentacyjny,
  • „Dobry Start” ( 300+)

Przyjmowane będą w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 roku, natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od1 lipca 2018 roku.
Formularze wniosków na w/w świadczenia będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przypominamy, iż aktualny adres Ośrodka to: ul. Lęborska 20, 84 – 351 Nowa Wieś Lęborska

Wnioski o w/w świadczenia należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Lęborska 20 - (Budynek GOK)
w godzinach od 7.30 – 14.00.

KAŻDY WNIOSKODAWCA JEST ZOBOWIĄZANY
DO OSOBISTEGO ODBIORU DECYZJI
przyznających świadczenia
bez względu na sposób złożenia wniosku
(osobisty/elektroniczny)