Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłata stypendium szkolnego nastąpi w dniu 08.06.2018 r.

W związku z powyższym, do dnia 06.06.2018 r. należy zgłosić się do siedziby organu celem odebrania decyzji.