Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 24.05.2018 r.

W dniu 24.05.2018 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.