Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 15 maja 2018 r.  w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 Przerwa od 10.30 do 11.00.

 

Paczka żywnościowa zawierać będzie:

groszek z marchewką,

fasolę białą,

koncentrat pomidorowy,

buraczki wiórki,

makaron jajeczny,

ryż biały,

mleko UHT, 

szynkę drobiową,

szynkę wieprzową mieloną,

pasztet wieprzowy, 

filet z makreli w oleju,

miód wielokwiatowy.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu. 

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.

bank