GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 17 kwietnia 2018 r.  

w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 

Przerwa od 10.30 do 11.00.

Paczka żywnościowa zawierać będzie: fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, kaszę gryczaną, mleko UHT,  szynkę drobiową, pasztet wieprzowy, kabanos wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier, olej.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu. 

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.