Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej przypomina, iż do dnia 27 kwietnia br. osoby pobierające stypendia szkolne zobowiązane są do dostarczenia:

 

1. zaświadczenia o dochodzie netto za miesiące styczeń, luty i marzec 2018 roku.;

2. faktur potwierdzających zakup artykułów szkolnych, odzieży sportowej oraz obuwia szkolnego;

3. informacji o wszelkich zmianach sytuacji rodzinnej oraz materialnej mogących mieć wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.