W związku z nieotrzymaniem dotacji finansowej z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń 500+, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłata w/w świadczeń zostaje zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.