GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 05 grudnia 2017 r.  w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

 

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 

Przerwa od 10.30 do 11.00.

 

Paczka żywnościowa zawierać będzie:

groszek z marchewką,

fasolę białą,

koncentrat pomidorowy,

powidła śliwkowe,

makaron jajeczny,

mleko UHT,

szynkę drobiową,

pasztet wieprzowy,

filet z makreli w oleju,

olej rzepakowy.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu. 

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.