Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 27.11.2017 r.

 

W dniu 27.11.2017 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.