GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 12. października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

 

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 

Przerwa od 10.30 do 11.00.

Paczka żywnościowa zawierać będzie: makaron, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, ryż biały, kaszę gryczaną, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, cukier biały i olej.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu.

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.