Informujemy, iż wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz 500+ nastąpi w dniu 25.09.2017 r.

 

Wypłata świadczeń z pomocy społecznej (tj. zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek celowy programu rządowego oraz specjalny zasiłek celowy) realizowana będzie również w dniu 25.09.2017 r.