Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i 500+ za miesiąc sierpień nastąpi w dniu 24.08.2017 r.