Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.
Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną – papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:
• za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
• przez bankowość elektroniczną oraz
• portal PUE ZUS.

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::
• w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
• w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
• w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500 + ORAZ ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizowane zostaną w dniu 22.01.2021 r.

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej z dnia 7 stycznia 2021 roku

        Od dnia 11 stycznia 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej wznawia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Interesanci korzystający z obsługi osobistej w pomieszczeniach urzędu zobowiązani są do współpracy z pracownikiem, który kieruje do poszczególnych biur instytucji.

Interesanci są zobowiązani do:

  • zakrywania nosa i ust zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy
  • noszenia jednorazowych rękawiczek
  • obowiązkowej dezynfekcji rąk
  • zachowania 2 m odległości od obsługującego pracownika oraz innych osób
  • bezdotykowego pomiaru temperatury (w przypadku, gdy istnieje podejrzenie choroby.

W urzędzie obsługiwanych osobiście interesantów może być łącznie 4 osoby. W jednym pomieszczeniu może być obsługiwana tylko 1 osoba.

Uprasza się Państwa do wcześniejszego uzgodnienia terminu przybycia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej drogą telefoniczną lub mailową. Każda osoba korzysta, o ile jest to możliwe, z własnego długopisu.

Dział Świadczeń Rodzinnych i dział Świadczeń Wychowawczych informuje i zachęca do składania wniosków:

  • elektronicznie poprzez portal Empatia empatia.mpips.gov.pl
  • w formie tradycyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając wypełnione formularze wraz z kompletem dokumentów na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Młynarska 11, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Istnieje również możliwość wrzucenia korespondencji do specjalnie oznaczonej skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Ośrodka.

Formularze wniosków do pobrania dostępne są na naszej stronie internetowej www.gopsnwl.pl w zakładce druki i formularze lub osobiście w ośrodku.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, natomiast wniosek o kartę dużej rodziny w dowolnym terminie.

W związku z faktem, iż każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, w celu ustalenia jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosków, prosimy o kontakt telefoniczny 59 8612 474 z pracownikami poszczególnych działów.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo należy ograniczać wizyty w urzędzie i w miarę możliwości załatwiać sprawy telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Kowalczyk