1

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej prosi osoby spełniające kryterium dochodowe zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Trójmieście o kontakt z pracownikiem socjalnym swojego rejonu celem aktualnej - koniecznej weryfikacji dochodu.

Według wytycznych Podprogramu 2018 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

do 30.09.2018r.

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1028,00 zł/ na osobę,

od 01.10.2018r.

   - dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł,

   - dla osoby w rodzinie 1056 zł.

 

Osoby zgłaszające się w celu dokonania weryfikacji w miesiącu wrześniu powinny przedstawić dochód za m-c sierpień.

 

Bez tytułu