Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej prosi osoby spełniające kryterium dochodowe zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Trójmieście o kontakt z pracownikiem socjalnym swojego rejonu celem aktualnej - koniecznej weryfikacji dochodu.

Według wytycznych Podprogramu 2017 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby/rodziny spełniające kryterium dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie 1028,00 zł/ na osobę.

Osoby zgłaszające się w celu dokonania weryfikacji w miesiącu wrześniu powinny przedstawić dochód za m-c sierpień.

Planowane wydanie pierwszej paczki żywnościowej – październik br.

Miejsce wydawania paczek żywnościowych – świetlica wiejska w Kębłowie.