123

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że w okresie od 11.08-20.10.2017r. był realizowany projekt socjalny „ ABC  Świadomego Seniora”.

Projekt skierowany był do osób starszych z Gminy Nowa Wieś Lęborska. Spotkania odbyły się w Bibliotece Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej.

            Osobą odpowiedzialną za realizację projektu była Elżbieta Konkol- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej. Projekt socjalny był realizowany w ramach specjalizacji II stopnia o specjalności „ Praca socjalna z osobami starszymi”.

            Szereg działań, które związane było z realizacją projektu, było przemyślane, ale przede wszystkim odpowiadało na potrzeby, oczekiwania seniorów z gminy Nowa Wieś Lęborska. W wyniku wielu spotkań ze specjalistami, w tym z Policją, ratownikami medycznymi, lekarzem, psychologiem oraz instruktorami  samoobrony  seniorzy pozyskali, podnieśli swoją  wiedzę z zakresu działań profilaktyczno- edukacyjnych, w  tym: bezpieczeństwa, zdrowia, wzrostu samooceny, zwiększenia aktywności oraz integracji społecznej. Wiedza ta stanowi dla osób starszych niebywałą wartość.

Zajęcia 1. Warsztaty z psychologiem

45

 

Zajęcie 2. Prelekcja z zakresu bezpieczeństwa seniorów

56

 

Spotkanie 3. Spotkanie z ratownikami medycznymi z OSR Lębork z  zakresu udzielanie pierwszej pomocy.

33

 

 

Spotkanie 4. Spotkanie z lekarzem rodzinnym z Ośrodka w Nowej Wsi Lęborskiej z  zakresu profilaktyki zdrowotnej seniorów

78

 

Spotkanie 5. Warsztaty z zakresu samoobrony seniorów

89

99

 

            Dnia 11.10.2017r. odbyło się podsumowanie  wszystkich działań związanych z realizacją projektu. Zakończenie projektu odbyło się w miłej, przyjaznej atmosferze., przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku -ufundowanym przez Piekarnię Darżnik- Mosty.    

            Termin realizacji projektu w ramach specjalizacji II stopnia, był ograniczony czasowo, jednak udało się doprowadzić do zakończenia wszystkich zaplanowanych działań.

Poprzez  informacje pozyskane przez odbiorców projektu, obserwację własną, przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej można jednoznacznie stwierdzić, że należy poszerzyć i kontynuować w przyszłości działania skierowane do osób starszych.

 

 

 

 

 

10

 

22