GOPS w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że od dnia 14. listopada 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kębłowie Nowowiejskim będzie wydawana żywność.

 

Godziny wydawania: 8.00 – 14.00.

 

Przerwa od 10.30 do 11.00.

 

Paczka żywnościowa zawierać będzie:

groszek z marchewką,

fasolę białą,

powidła śliwkowe,

herbatniki maślane,

szynkę drobiową,

szynkę wieprzową,

filet z makreli w oleju,

gulasz wieprzowy z warzywami,

cukier biały,

ser.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1028, 00 zł.

 

Dochód na osobę samotnie gospodarującą nie może przekroczyć kwoty 1268,00 zł.

 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017 prosimy o zgłoszenie się do pracownika socjalnego danego terenu w celu weryfikacji dochodu.

 

Paczka żywnościowa wydawana będzie za okazaniem dowodu osobistego.