Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, iż wypłaty ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W DNIU 24.10.2017 r.

Wypłata ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ DOKONANA ZOSTANIE W DNIU 27.10.2017 r.

 

W dniu 24.10.2017 r. realizowana będzie również wypłata wszelkich świadczeń z pomocy społecznej.